Plommons.se logo

bildades 1964 och spelar fortfarande med alla originalmedlemmar.

Maud, Eva, Eva, Christina,

Från vänster:

Eva Plommon Soelberg
Eva Kroon-Bisenius
Christina Dannberg

Maud Måddan Lindqvist