PLOMMONS

bildades 1964 och spelar fortfarande med alla originalmedlemmar.

 

Från vänster:


Eva Plommon Soelberg
Eva Kroon-Bisenius
Christina Dannberg
Maud Måddan Lindqvist